Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
47/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Lao động – Tiền lương
Tải về
115/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Y tế - Sức khỏe
Tải về
31/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng Công nghệ thông tin
Tải về
108/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiêu tụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu thụ đặc biệt Thuế - Lệ phí
Tải về
09/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Đầu tư
Tải về
91/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Đầu tư
Tải về
83/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài Đầu tư
Tải về
78/2015/NĐ-CP Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp
Tải về
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Công nghệ thông tin
Tải về
quang cao quang cao