Cơ chế chính sách/Hỗ trợ doanh nghiệp/Câu hỏi thường gặp/
Bổ sung, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp là chương trình quốc gia nhằm chuẩn hóa, cập nhật các thông tin dữ liệu liên quan tới đăng ký doanh nghiệp trên cả nước. + Xem chi tiết
Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác. + Xem chi tiết
Dịch vụ thông tin cung cấp những thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Những thông tin này được cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời nâng cao sự giám sát của toàn xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp. + Xem chi tiết
Thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. + Xem chi tiết