Tin tiêu điểm/

Thông báo tuyển chọn khóa 3 năm 2019

Sau 02 năm chính thức đi vào hoạt động, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội (HBI-IT) đã từng bước khẳng định được vai trò tiên phong trong hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động như: Ươm tạo hỗ trợ phát triển hoàn thiện ý tưởng, đào tạo kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ thu hút vốn đầu tư, tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp , hỗ trợ không gian làm việc, hỗ trợ pháp lý, … Kết thúc hai khóa ươm tạo, HBI-IT đã ươm tạo được 20 dự án khởi nghiệp. Nhiều trong số đó đã tìm được nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hỗ trợ cho việc hoàn thiện dự án cũng như phát triển kinh doanh.

Tiếp nối thành công của các khóa trước, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội thông báo tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp Khóa 3.

Tải các mẫu đăng ký tại đây:

Mẫu đơn đăng ký cá nhân

Mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp

Mẫu trình bày ý tưởng kinh doanh của cá nhân

Mẫu trình bày ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp

(Theo hanoistartup.vn, ngày 04/03/2019)

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao