Tin tiêu điểm/

Hà Nội: Chỉ 0,1% doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đột phá sáng tạo

Mới đây, UBND Hà Nội đặt ra mục tiêu đến 2025 hỗ trợ phát triển 500 dự khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm…

Theo báo cáo, Hà Nội có khoảng 268.000 doanh nghiệp, đứng thứ 2 của cả nước. Mặc dù những năm qua số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, tuy nhiên các doanh nghiệp có tính đột phá sáng tạo chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 0,1% trên tổng số doanh nghiệp của Thủ đô.

Theo nghiên cứu, đa số các startups của Hà Nội là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số, hay còn gọi là các SMB Digital – đây là một xu thế khi bắt đầu chuyển dịch sang xu thế kinh doanh trực tuyến. Doanh nghiệp loại này cần có sự hỗ trợ cả về kỹ năng quản trị doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật để có thể phát triển nhanh, tăng tỷ lệ thành công.Nhằm hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, UBND Thành phố Hà Nội mới ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025”.

Trong đó, Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể là kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố; Truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đến từng người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn Thành phố. Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Thành phố thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, hỗ trợ hình thành thêm từ 2 đến 3 vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Khuyến khích hình thành từ 3 đến 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân; thu hút các Quỹ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.

Đề án cũng đặt ra “đích phấn đấu”, đến hết năm 2025, hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các qũy đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đề án là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo hoặc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ... thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, như lĩnh vực công nghệ tài chính-ngân hàng (Fintech); Công nghệ thông tin; Thương mại điện tử; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Các dự án có mục đích phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng và giải quyết các vấn đề thách thức về kinh tế xã hội...

Điều kiện tham gia Đề án:

+ Với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí sau:

Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam;

+ Với Các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo một trong các phương thức sau:

Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức, bao gồm: Khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh; Được nhận giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; Được cấp Giấy chứng nhận (GCN), văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế; Được cấp GCN doanh nghiệp khoa học công nghệ, GCN doanh nghiệp công nghệ cao; Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng tư vấn do cơ quan chủ trì Đề án thành lập (quy định trong nhiệm vụ của Đề án).

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao