Tin chính sách/

Đề xuất mới hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa

Nhằm khuyến khích các nữ doanh nhân thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại DNNVV do phụ nữ làm chủ.

 

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một số quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP chưa có quy định đầy đủ có tính ưu tiên hơn cho DNNVV do phụ nữ làm chủ (đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp). Do đó, dự thảo Nghị định lần này đã đề xuất bổ sung một số quy định, cụ thể như sau: 

Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình đào tạo trực tuyến (e-learning) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, vận hành năm 2018 (tại địa chỉ www.vietnamsme.gov.vn) đã hoàn thành 15 bài giảng trực tuyến (với 165 clip, mỗi clip từ 7-10 phút) và các tài liệu tham khảo, bộ đề thi, thư viện, clip minh họa tình huống học tập; hoàn thành việc khởi tạo giao diện người dùng trực tuyến và đưa vào sử dụng, cho phép 1.000 người sử dụng truy cập vào hệ thống cùng một lúc. Hiện hệ thống đã có hơn 3.000 tài khoản đăng ký học trực tuyến, tham gia học tập 15 bài giảng với hơn 12.000 lượt học và hơn 2.500 câu hỏi thảo luận, tương tác.

Nhằm kế thừa chương trình đào tạo trực tuyến này, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung quy định xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho DNNVV, trong đó xây dựng một số nội dung/chuyên đề đào tạo dành cho DNNVV do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, bổ sung quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các chuyên đề đào tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 100% chi phí xây dựng, duy trì và nâng cấp phần mềm đào tạo trực tuyến, chi phí đường truyền hệ thống đào tạo trực tuyến.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại DNNVV do phụ nữ làm chủ nhưng không quá 01 lần một năm nhằm khuyến khích các nữ doanh nhân thành lập và phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời bổ sung quy định về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hỗ trợ DNNVV để có căn cứ tiếp tục công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng hỗ trợ DNNVV cho các cán bộ từ trung ương tới địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

(Theo baochinhphu,ngày 29/10/2020)

 

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao