Nhân lực/Thị trường tuyển dụng/

Hà Nội đánh giá việc tuyển dụng thủ khoa

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 197/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý về việc báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng các thủ khoa về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.


Các thủ khoa xuất sắc trong lễ tuyên dương năm 2016. Ảnh: Huy Khánh

Theo đó, Thành đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với hai sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo đánh giá hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố; hiệu quả của việc tuyển dụng thủ khoa về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong các năm qua. 

Thông báo nêu rõ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17-7-2013 của HĐND thành phố, rà soát việc thực hiện quy chế tuyên dương, khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Khánh Thu
(Theo hanoimoi.com.vn, ngày 30/08/2017)

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao