Tiếp cận nguồn vốn/Kiến thức đầu tư tài chính/

Sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

thuế xuất, nhập khẩu
Ưu đãi thuế để khuyến khích công nghiệp ô tô. Ảnh: Minh Đức

Quy định rõ về biểu thuế

Theo đó, biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Nghị định gồm có mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng có số thứ tự 211 tại biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan kê khai tên hàng và mã hàng của mặt hàng đó theo mã hàng 8 chữ số tương ứng với mã hàng 8 chữ số của mặt hàng đó trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ghi mức thuế xuất khẩu là 5%.

Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có số thứ tự 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện về vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không thuộc các nhóm có số thứ tự từ 1 đến 210 tại biểu thuế xuất khẩu và được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than. Đồng thời, có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Trị giá tài nguyên khoáng sản đưa vào chế biến được xác định là chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên khoáng sản mua để chế biến trực tiếp là giá thực tế mua không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương án đầu tư và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp không có phương án đầu tư thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu.

Ưu đãi thuế đối với lắp ráp ô tô

Theo nghị định mới của Chính phủ, từ năm 2018 trở đi, các linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 sẽ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Tuy nhiên, Chính phủ cũng quy định rõ, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp thực kê khai, nộp thuế theo mức thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, chưa áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm 98,49. Còn để được hưởng ưu đãi thuế suất 0% thì doanh nghiệp cần xem kỹ, cũng như chuẩn bị, nộp hồ sơ đúng theo quy định của Nghị định.

Nghị định cũng quy định rõ đối tượng và điều kiện áp dụng chương trình ưu đãi, đơn cử, đối tượng áp dụng chương trình là doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp phụ trợ phát triển; tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và góp phần hạn chế nhập siêu ô tô; góp phần hỗ trợ cho thị trường ô tô tăng trưởng ổn định, duy trì được sản xuất với sức cạnh tranh về giá đối với các xe ô tô nhập khẩu;... Nghị định quy định chỉ còn một số dòng thuế ô tô chở người dưới 9 chỗ thuộc nhóm thuế 87.03 sẽ cắt giảm thuế suất.

Đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh trên 1.000 cc thuộc nhóm hàng 87.03 và xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi, kể cả lái xe thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức thuế hỗn hợp.

Đồng thời, Nghị định bỏ tên của mặt hàng cá thuộc nhóm 03.03 và ô tô tải thuộc nhóm 87.04 tại danh mục của Mục III Phụ lục II (do các mặt hàng này đã cắt giảm về cam kết cuối cùng vào năm 2017). Bổ sung, sửa đổi khoản 3 Điều 8 quy định về việc thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan chung và hạn ngạch thuế quan riêng…

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, thay thế Nghị định số 122/2016/NĐ-CP  về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đức Minh

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao