Nhân lực/Đào tạo kỹ năng mềm/

Trường Doanh nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện lãnh đạo” hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, năng lực mới cho nền kinh thương mới”.

Sứ mệnh của Trường PACE là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa (nâng cao doanh trí) cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.

Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong các mảng chính là: (1) Đào tạo Doanh nghiệp; (2) Tư vấn Doanh nghiệp; (3) Hội thảo & Sự kiện, và (4) Nghiên cứu & Xuất bản; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.

Cho đến nay, Trường PACE đã và đang triển khai hơn 110 chương trình đào tạo với hàng ngàn khóa học, cho hơn 105.000 doanh nhân và giám đốc của các tập đoàn, các công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam.

Song song với hoạt động đào tạo doanh nghiệp (Executive Education), PACE cũng triển khai hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp (Management Consulting). Các dịch vụ tư vấn chủ yếu của PACE gồm: Tư vấn cách thức tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý; Tư vấn triển khai chiến lược…


Bên cạnh đó, với mong muốn giúp “người Việt Nam trở thành chuyên gia đẳng cấp quốc tế” trong các chuyên ngành về quản trị như: nhân sự, marketing, tài chính, kế toán, dự án… Nhà Trường cũng phối hợp với các đối tác uy tín của thế giới để đào tạo và hướng dẫn học viên đạt được các chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực này.

Cũng trong sứ mệnh nói trên, Trường PACE đã tổ chức thành công hàng loạt hội thảo khoa học (quốc gia và quốc tế) về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục. Đồng thời, qua đó cũng góp phần kết nối Việt Nam với những “bộ óc” lớn của thế giới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và quản trị. Cụ thể, trong những năm qua, Trường PACE đã mời đến Việt Nam những nhà tư tưởng bậc thầy của giới kinh thương toàn cầu như: Philip Kotler (cha đẻ marketing hiện đại), Michael Porter (cha đẻ chiến lược hiện đại), Paul Krugman (Nobel kinh tế), Dave Ulrich (Bộ óc “số 1” về nhân sự)…

Ngoài ra, Nhà Trường còn xây dựng “Tủ Sách Doanh Trí” và trực tiếp biên soạn nhiều cuốn sách có giá trị dành cho doanh nhân, giám đốc và các nhà quản lý trong lĩnh vực công và tư; đồng thời tuyển chọn, biên dịch, xuất bản và giới thiệu những cuốn sách quý của thế giới, những cuốn sách “gối đầu giường” của giới doanh thương toàn cầu cho doanh nhân Việt Nam.

Đặc biệt, Trường PACE đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân tâm huyết trong xã hội để cùng sáng lập và triển khai một số dự án giáo dục có ý nghĩa, không vì mục tiêu lợi nhuận. Cụ thể như:

  • Chương trình Quản Trị Cuộc Đời: dự án do Viện IRED và Trường PACE cùng phối hợp khởi xướng và triển khai thực hiện.
  • Dự án OpenEdu Initative (gọi tắt là “OpenEdu”): là một Sáng Kiến Giáo Dục phi lợi nhuận với phương châm “Tự lực khai phóng”. OpenEdu ra đời vào tháng 11/2016, kế thừa toàn bộ bề dày lịch sử hơn 10 năm của các dự án giáo dục phi lợi nhuận do Trường PACE và Viện IRED điều hành (bao gồm: Chương trình Hạt giống lãnh đạo  IPL, Dự án Sách Hay, Giải thưởng Sách Hay thường niên, Dự án OneBook, Dự án Đúng Việc và một số dự án giáo dục khác).
Thông tin liên hệ: Website: http://pace.edu.vn.


quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao